Wycieczka z ,Robinsonem`

01.10.2003 Wiadomosci Wedkarskie